Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vstupenky stále ještě v prodeji / rezervace@nablizko.cz

19. 5. 2007

Veřejná generálka 19.5. 2007 v 17.00 a Premiéra 20. 5. 2007 v 17.00 v divadle NABLÍZKO

Opening Night Performance took place on May 20, 2007 at 5 p. m. in the Theater NABLÍZKO

Anglická verze divadelní hry Zahrada tlumočené do mezinárodního znakového systému má za cíl zpřístupnění tohoto kultovního titulu české dětské literatury co nejširšímu okruhu diváků v České republice i v zahraničí.

Česká verze tlumočená do českého znakového jazyka, uvedená premiérově 5. 12. 2006, byla velmi příznivě přijata jak kritikou, tak slyšícími i neslyšícími diváky všech věkových kategorií. Inscenace přitom využívá experimentální metody stínového tlumočení, která pomáhá tento kouzelný dětský příběh v co nejvěrnější podobě přiblížit těm, kterým byl dosud díky jejich komunikační bariéře neznámý.

Záštitu nad představením převzalo České středisko mezinárodní organizace divadel pro děti a mládež ASSITEJ. Projekt vznikl za podpory Ambasády Spojených států Amerických v Praze, Hlavního města Praha, Ministerstva kultury ČR.

English version of the theater performance the Garden interpreted into the international sign language system has its purpose in discovering of this cult title of Czech literature for children to the widest possible audience in the Czech Republic and abroad. Czech version, translated into the Czech sign language, performed for the first time on December 5, 2006, was positively received by the critique, as well as by regular and hearing impaired viewers of all generations. The performance is using a unique method of ‘shadow’ interpreting, which helps to bring this magic child’s story in the most authentic form to those to whom it has been untilnow unknown because of their handicap.

Patronage of the performance undertook the Czech Center for the International Association of Theater for Children and Young People ASSITEJ. The project came into existence thanks to a support of the Embassy of the United States in Prague, the City of Prague, and the Ministry of Culture of the Czech Republic.

 

Náhledy fotografií ze složky Zahrada - fotografie pro tisk